Blog

Personen- en familierechtblog afl. 1

Op 19 juni 2020 moest de Hoge Raad uitspraak doen in een lastige kwestie over partneralimentatie. De vrouw en de man zijn met elkaar gehuwd geweest; het huwelijk is in 2017 ontbonden.

Lees verder

Geplaatst op: 02-02-2021
Geschreven door: Jac Rinkes


Erfrechtblog afl 1

De regels voor erfopvolging, testamenten, nalatenschappen kunnen complex zijn. Dat is helemaal het geval als een nalatenschap meerdere landen bestrijkt, of bijvoorbeeld de erflater om professionele of economische redenen, en soms voor een langere tijd, in een ander land is gaan wonen en werken maar toch een nauwe en duurzame band met zijn land van oorsprong heeft behouden.

Lees verder

Geplaatst op: 02-02-2021
Geschreven door: Jac Rinkes