Overige rechtsgebieden

Overige rechtsgebieden

Ook voor wat betreft de algemene juridische praktijk kan mr. De Wal advies en juridische bijstand verlenen. Denk bijvoorbeeld aan problemen met contracten (opstellen van contracten, nakoming, wanprestatie, ontbinding) of bij aansprakelijkheidskwesties (onrechtmatige daad). Voor al deze (en andere) zaken geldt dat conflicten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Tijdig advies, reflectie, conflictoplossing, en zo nodig procederen: voor al deze zaken kunt u terecht bij De Wal Advocatuur.


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem contact op met mr. Lenie de Wal.

Contact